Notársky úrad Aupark Tower


Přejdi na obsah

Konanie vo veciach notárskych úschov:

Notár môže prijať do notárskej úschovy:

- listiny, najmä závety, s výnimkou listín, ktorých obsah nemaže posúdiť
- peniaze a listinné cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému prijemcovi,
- peniaze, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podl'a zmluvy alebo podl'a osobitného predpisu.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku